9 juli 2017

Missie & visie

Ieder voor zich is een druppel, samen zijn we een oceaan

Ons doel is het verbinden, vertegenwoordigen, samenwerken en zichtbaar maken van de aanbieders van lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse conditie (LHBTI) sport. We willen LHBTI ook in de (professionele) sport promoten en verbinden met de reguliere (professionele) sport. We doen dit o.a. door het organiseren en coördineren van activiteiten, het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het aanspreekpunt en een gesprekspartner te zijn voor (internationale) overheden, bonden, sportkoepels en organisaties voor LHBTI-sport. Op deze manier vergroten we de acceptatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid van LHBTI in de sport.